Program Y kurs

Dobrodošli na online tečaj u okviru projekta Young Men Initiative. Tečaj koji ćete upravo započeti dio je programa Gender Transformative Life Skills ili skraćeno Program Y koji predstavlja edukativnu platformu za srednjoškolce, studente, profesore i vršnjačke edukatore.

Ovaj edukativni program služi kao smjernica za inovativni pristup pri prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promovira zdrave životne stilove za mlade muškarce i žene.

Program Y je akreditiran u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu. Pohađanje programa obavezno je za nastavno osoblje u Hercegovačko-neretvanskom Kantonu i Bosansko-podrinjskom Kantonu u Bosni i Hercegovini. Do sada je 269 nastavnika i nastavnica uspješno završilo treninge Programa Y u zemljama Balkana.

Kroz naš program pripremamo zainteresirane pojedince da postanu naši saveznici među nastavnicima koji će trenirati trenere i zainteresirane mlade osobe koje će educirati svoje vršnjake. Vjerujemo da će to doprinijeti stvaranju veće sinergije među omladinskim organizacijama, školama, Ministarstvima obrazovanja, roditeljima i učenicima.